รับตัดต่อ ถ่ายทำ วีดีโอ รับผลิตรายการโทรทัศน์ มิวสิกวีดีโอ สารคดี โฆษณา วิดิทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน.

เบื้องหลังการถ่ายทำ

LOWER LOOPs company limited.


รับตัดต่อ ถ่ายทำ วีดีโอ รับผลิต รายการโทรทัศน์ มิวสิกวีดีโอ สารคดี โฆษณา วิดิทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน.
ติดต่อได้ที่ โทร. 089 766 6628 หรือ 086 7015176
E-mail : marketing@lowerloops.com
เบื้องหลังการถ่ายทำ
เบื้องหลังการถ่ายทำ

บริการของเรา

  • รับตัดต่อ รายการโทรทัศน์ มิวสิกวีดีโอ โฆษณา สารคดี อื่นๆ
  • ผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • รับถ่ายวีดีโอ
  • ผลิตโฆษณา รายการทีวี อินเตอร์เน็ตทีวี
  • ออกแบบงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
  • ออกแบบงานด้านสื่อมัลติมีเดีย

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : facebook.com/lowerloops
Twitter : twitter.com/lowerloops
Youtube : Youtube.com/lowerloops
Vimeo : Vimeo.com/lowerloops

อัตราค่าบริการ

ตัดต่อรายการโทรทัศน์

ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท / ตอน

ตัดต่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กร

ราคา Call

ผลิตรายการโทรทัศน์

ราคาตอนละ Call

ผลิตวีดีทัศน์แนะนำองค์กร

ราคา Call